lis 24, 2020

Polityka prywatności Cookies

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BioStat Sp. z o.o. adres: 44-206 Rybnik, ul. Kowalczyka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000351860, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: biuro@biostat.com.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.

 

Podstawa prawna i celu przetwarza danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator przetwarza ponadto dane osobowe Użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celu informowania Użytkownika o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.

Dane osobowe o stanie zdrowia, należące do szczególnej kategorii danych osobowych, przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO).

Cel przetwarzania danych osobowych:

 • świadczenie na rzecz Użytkownika usług opisanych w Regulaminie;
 • realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • umożliwienie Użytkownikowi zarezerwowania wizyty u Dostawcy Usług Zdrowotnych;
 • umożliwienie zadawania pytań Profesjonaliście.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Dostawcy Usług Zdrowotnych. Brak zgody uniemożliwia zarezerwowanie wizyty u wybranego Dostawcy Usług Zdrowotnych.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zadawania pytań Profesjonaliście. Brak zgody uniemożliwi zadawanie pytań Profesjonaliście.

 

Zakres zbieranych danych

Podczas umawiania wizyty u wybranego Dostawcy Usług Zdrowotnych Administrator może zbierać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę i rodzaj wizyty,
 • dane o stanie zdrowia

Podczas zadawania pytań Profesjonaliście Administrator może zbierać następujące dane osobowe:

 • adres e-mail,
 • dane o stanie zdrowia

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe Użytkownika podane podczas rezerwacji wizyty u Dostawcy Usług Zdrowotnych zostaną przekazane temu Dostawcy Usług Zdrowotnych. Przekazane w ten sposób dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Dostawcy Usług Zdrowotnych, ale również dla osób zatrudnionych przez niego lub pracujących dla Dostawcy Usług Zdrowotnych takich jak pielęgniarki, recepcjonistki, pomoc medyczna.

Administrator nie kontroluje ani nie bada sposobu, w jaki Dostawcy Usług Zdrowotnych  wykorzystują udostępnione im dane osobowe.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać w każdym momencie, jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

Prawa Użytkowników w związku z ich danymi osobowymi

Administrator informuje, iż Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do poprawiania danych osobowych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

 

Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

 

Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 

Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookieskorzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

441 online

Lekarze i specjaliści online

Dawid Luwański
4.89 / 1908 opinie
Konsultacja lekarska Premium zmień
99 zł
Konsultacja lekarska Premium
99 zł
Podejrzenie COVID19 - konsultacja
79 zł
Tabletka ,,dzień po" - e-Recepta
59 zł
Antykoncepcja awaryjna – e-Recepta
59 zł
Antykoncepcja – e-Recepta (kontynuacja)
59 zł
Konsultacja lekarska z eReceptą
59 zł
Konsultacja ginekologiczna online
139 zł
e-Recepta przedłużenie
39 zł
Antykoncepcja - e-Recepta kontynuacja
99 zł
konsultacja dla obywateli z poza Polski ,English consultation, konsultacja dla obcokrajowców.
199 zł
KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA z e-Receptą
139 zł
Konsultacja lekarska z e-recepta i e-zaświadczeniem
139 zł
Tabletka ,,dzien po,, Ellaone, Escapelle - konsultacja z e receptą
99 zł
lek med Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
4.98 / 272 opinie
Tabletka ,,dzień po" - e-Recepta zmień
59 zł
Tabletka ,,dzień po" - e-Recepta
59 zł
Antykoncepcja awaryjna – e-Recepta
59 zł
Antykoncepcja – e-Recepta (kontynuacja)
59 zł
Konsultacja + ewentualne L4 (e-Zwolnienie)
89 zł
Formularz e-Zwolnienie z konsultacją
89 zł
Konsultacja onkologiczna online
179 zł
Interpretacja wyników badań
149 zł
Konsultacja + ewentualne L4 (e-Zwolnienie)
99 zł
Konsultacja dla pacjentów poza granicami Polski
179 zł
{{content}}
{{content}}
{{closest}} {{when}}